Deze website is van Praktijk voor osteopathie van Duursen.

Op deze website geven wij in het kort uitleg over osteopathie en in het bijzonder het nut van osteopathie voor uw baby met dramkrampjes, overmatige onrust of wanneer uw baby onbedaarlijk en veel huilt. 

Omdat osteopatische behandeling op een hele rustige wijze kan plaatsvinden is het bij uitstek geschikt voor de behandeling van uw (huil)baby.
Huilbaby's zitten in een vicieuze cirkel: van al dat huilen worden ze heel erg moe, waardoor ze snel overprikkeld raken en daardoor huilen ze nog weer meer. Tegenwoordig wordt dan ook vaak het advies gegeven om een huilbaby vooral tot rust te dwingen: rust en regelmaat kan de cirkel doorbreken. Echter, soms werkt dit niet en kunt u serieus overwegen een afspraak bij onze praktijk te maken.

De osteopaat onderscheidt in het lichaam drie bewegingssystemen die onderling met elkaar verbonden zijn:
• Het pariëtale systeem: het bewegingsapparaat: de botten, de spieren en de gewrichten van ledematen en wervelkolom.
• Het viscerale systeem: de inwendige organen met het omliggende bindweefsel, de bloedvaten en het lymfestelsel.
• Het cranio-sacrale systeem: het systeem van de schedelbotten, het  zenuwstelsel, de hersenvloeistof en de hersenvliezen

Wanneer deze systemen niet goed met elkaar samenwerken om wat voor reden dan ook kunnen er klachten ontstaan.
In de situatie dat uw baby vele uren per dag of nacht huilt gedurende meerdere dagen per week en langer dan drie weken is uw kind wellicht een huilbaby. Een bezoek aan onze praktijk kan een oplossing bieden.

FAQ

Wanneer spreekt men van een "huilbaby"?

Kinderartsen hanteren als definitie:
- Langer dan drie uur per dag.
- Langer dan drie weken.
- Drie dagen per week.

Wat kan soms helpen wanneer mijn baby veel huilt?

Er zijn veel verschillende adviezen in omloop. Een paar adviezen op een rij:
- Zachte muziek op de slaapkamer.
- In overleg met het consultatieburo inbakeren / Puckababy zak gebruiken.
- Fel licht vermijden.
- Soms heeft een baby honger en kan voeden helpen.
- Rustig wiegen en wandelen.

Kan het veranderen van flesvoeding een oplossing zijn bij darmkrampjes?

Ja, dat kan zeker een oplossing zijn omdat niet elk merk flesvoeding door alle kinderen wordt geaccepteerd. Overleg hierover met uw consultatieburo als u het vermoeden heeft dat voeding uw baby teveel prikkelt.

Hoe herken ik darmkrampjes?

Je herkent darmkrampjes aan:

- Verschrikkelijke huilbuien met name rond de voeding.
- Veel winden laten voorafgegaan door overstrekken en trappelen met de beentjes.
- Huilen met gesloten ogen en een rood aangelopen gezicht.

Wanneer je baby koorts en diarree heeft zijn dit geen tekenen van darmkrampjes. Neem dan contact op je huisarts.